21 Noord-Tjechië, Oostelijk Sudetengebergte

Het Tjechische Jesenikygebergte is het oostelijke deel van het Sudetengebergte, op zijn beurt de aanloop naar de Karpaten die zich uitstrekken tot in Roemenië.  Hier staat typisch Centraal-Europees gebergtebos, waarin Fijnspar en Gewone zilverspar, en op iets grotere hoogte Europese lork domineren.  De zogenaamde Sudetenlorken in arboretumgroep 21 worden door sommige taxonomen als een variant van de laatste onderkend, ze zijn opgekweekt uit zaad dat daadwerkelijk uit de streek afkomstig is.  Lager op de berghellingen mengt zich beuk in het bos, en nog lager liggen de loofbossen met eik en beuk en soorten die ons in West-Europa meer of minder vertrouwd zijn.  Beneden in de groep, tegen de Paardendelle aan, is recent zo’n gemengd loofbos aangelegd, met onder meer Zomer- en Winterlinde. Soorten uit Centraal- en Zuidoost-Europa als Meelbes en Wegedoorn, Hopbeuk en Hartbladige els kunnen hier een plaatsje vinden.