De Koninklijke Wandeling

De lichtgroen bewegwijzerde Koninklijke Wandeling vertrekt bij het monument, dat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Koninklijke Schenking is opgericht.  Achter de stenen bank werden 50 beuken aangeplant, waarvan er ondertussen wel enige verdwenen zijn.  De Koninklijke wandeling vormt een brede 8-vormige lus. Zij loopt grotendeels over de gelijknamige bosweg die bij de herbebossing van het domein in de jaren 1870 op last van Koning Leopold II is aangelegd. 

Aanvankelijk wandelen we door de afdeling Nieuwe Wereld van het arboretum, als het ware op de waterscheiding tussen het Atlantisch en het Pacifisch bekken van Noord-Amerika, met boomsoorten uit het noord-westen rechts en het noord-oosten links. Verderop  passeren we de merkwaardige slangenbomen (Araucaria’s) uit Chili en mammoetbomen (Sequoia’s) uit Californië.

Bij het kruispunt met de Kapucijnendreef, de lange rechte laan van rode beuken, verbinding tussen het Warandepark in Tervuren en het dorpscentrum van Jezus-Eik, verlaat men het arboretum.  Aan beide zijden van de lindendreef ligt gemengd eikenbos. Daarna, op de steilere hellingen met zandige bodems, volgt gemengd naaldhoutbos met Grove en Zwarte den, Douglas en Lork.  Beneden de zogenaamde Keienberg trekt een doorzicht op een open terrein de aandacht.  Hier wordt een traditionele, nagenoeg volledig verdwenen biotoop hersteld : de Brabantse Heide.  Het Zoniënwoud vertoonde vroeger op de armste gronden wel meer open vlaktes, zogenaamde wastines, die door schapen werden begraasd.   

Ter hoogte van de Terschurendreef is links nog de omtrek van een vroegere vijver te herkennen, nu geheel verland en bebost.  Aan de overkant stond tussen de 16de en de 19de eeuw het Kapucijnenklooster.  Het werd gesticht met de steun van aartshertogin Isabelle en afgebroken op bevel van de overheid in de Franse tijd, vandaag is het bovengronds volledig verdwenen. 

Aangekomen op de Kapucijnendreef,  loopt men weer door het arboretum, nu in de afdeling Oude Wereld, met links bomengroepen uit Japan en rechts uit China.  Via een ommetje langs de arboretumgroepen van Zuid-Europa en langs de kwekerij van het domein, komen we weer in de arboretumbuurt van de Nieuwe Wereld.  Tussen de boomgroepen van de Rocky Mountains en de Sierra Nevada,  liggen brede en soms diepe grasvalleien.  In de verte geven die uitzicht op de loofbossen van Oost-Amerika, die enkel over de weiden en bospaden toegankelijk zijn.

Via het Wapenplein volgen we de grenslijn van het domein van de Koninklijke Schenking, terug naar het startpunt van de wandeling.  Het altijdgroene naaldhoutbos van West-Amerika contrasteert hier met het typische bosbeeld van het Zoniënwoud met zijn hoogstammige beuken.