Indeling van het arboretum

Het Geografisch Arboretum bestaat uit twee grote afdelingen, benoemd als de Nieuwe Wereld en de Oude Wereld met referentie naar het tijdperk van de ontdekkingsreizen.  De Nieuwe Wereld verwijst naar Amerika, de Oude Wereld naar Europa, Noord-Afrika en Azië.  Elk van beide afdelingen omvat 20 Arboretumgroepen, dus 40 in het totaal.  Een Arboretumgroep beslaat een oppervlakte variërend van enkele tientallen aren tot enkele hectaren, waarin de boomsoorten van een bepaalde streek, groepsgewijs of individueel gemengd, weer te vinden zijn.  Sommige Groepen zijn onderverdeeld in Subgroepen,  bijvoorbeeld in een gebergtegebied waarin de boommengingen naar hoogtelagen te onderscheiden zijn.

De streken die in het arboretum vertegenwoordigd zijn, liggen veelal in de gematigde klimaatzone, die zich in Europa uitstrekt van Scandinavië tot de Alpen.   De meer noordelijke, koudere zone van de boreale bossen is ook vertegenwoordigd in de Groepen 11, Noord-Canada, en 34, Noord-Rusland.  De meer zuidelijk georiënteerde Groepen, met een mediterraan klimaat, weerspiegelen veeleer bostypes uit de bergzones met boomsoorten die ook bij ons kunnen aarden.   Alle Arboretumgroepen situeren zich in het noordelijk halfrond, behalve één : Groep 10 bevat boomsoorten uit het Andesgebergte in Midden-Chili.

De collectie van het arboretum telt ongeveer 700 soorten en meer dan 30.000 bomen.  In de catalogus zijn niet alle individuele bomen opgenomen.  Gelijksoortige en gelijkjarige boeketten van bomen, dus met eenzelfde herkomst en op hetzelfde moment geplant, zijn in de catalogus opgenomen als ‘reeks’.  Een reeks kan een drietal tot een honderdtal bomen omvatten en wordt op de arboretumkaart voorgesteld door een polygoon.  Individuele bomen die niet passen in een reeks zijn voorgesteld door een punt.

Soortenlijsten van de gehele collectie, van de 2 afdelingen en van de 40 Arboretumgroepen worden op de betreffende pagina’s van deze site voor download aangeboden.  Deze pagina’s bieden ook toegang tot de gedetailleerde interactieve kaart, waarop alle reeksen en individuele bomen gepositioneerd staan.