Het domeinbeheer

De koninklijke hamer wordt gebruikt om bomen voor het vellen te 'blessen'

Hoewel beheerd door eenzelfde team met een gedeeld budget, wordt er toch onderscheid gemaakt tussen het bos- en het arboretumbeheer.  Het bosbeheer is gericht op een multifunctionele doelstelling en hoort natuurbehoud, recreatie en houtopbrengst in een duurzame balans te houden.  Het arboretumbeheer richt zich in eerste instantie op het behoud van de collectie en het landschap, al wordt ook daar waar mogelijk en opportuun rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. Het behoud van het bosdomein wordt ‘statutair’ gewaarborgd door de oprichtingsbepalingen van de Koninklijke Schenking en het gebied is opgenomen onder zowat alle bestaande lokale en Europese natuur- en erfgoedbeschermingsmaatregelen.

Het bos- en natuurbeheer

Het arboretumbeheer

Het beheerteam