Evenementen

Rondleidingen

Groepsrondleidingen in het arboretum kunnen op aanvraag worden georganiseerd.  Voor een rondleiding van 2 à 3 uur dient een keuze te worden gemaakt voor één afdeling van het arboretum, Nieuwe of Oude Wereld; het geheel is in die tijdspanne niet te bewandelen.  Voor bezoekers met een min of meer professionele achtergrond in de groensector (plantenkenners, tuiniers, bosbouwers, studenten, …) proberen de boswachters-conservators tijd vrij te maken.  Voor het ruimere publiek wordt een beroep gedaan op vrijwilligers-gidsen met een goede kennis van het arboretum. 

Stuur uw aanvraag met uw wensen en verwacht deelnemertal naar info@arboretum-tervuren.be.

 

Recreatie- en sportevenementen

De recreatieve focus op rustig wandelgebied betekent niet dat georganiseerde sport- of andere activiteiten, die niet in eerste instantie op natuur- of bomenstudie zijn gericht, geheel moeten worden uitgesloten.  De parkoers van deze evenementen dienen echter bij voorkeur over de hoofdwegen van het domein te worden gelegd.  Kleine, onverharde boswegeltjes, waar een grote doortocht teveel verstoring voor fauna en flora te weeg brengt, zijn daarvoor niet geschikt.  Het hele domein ligt overigens in Natura 2000 gebied en het verbeteren van de natuurkwaliteit is ook een belangrijke opdracht van het beheer, naast het recreatieaanbod en de arboretumcollectie.  Slechts bij uitzondering, in het droge seizoen en bij een redelijk deelnemersaantal, kan het gebruik van onverharde wegen of weidedoortochten worden toegestaan.

Activiteiten aangekondigd op Uit in Vlaanderen met tag … komen op de agenda van onze site te staan. 

Voor publiek of in clubverband aangekondigde evenementen op het domein moet toestemming worden gevraagd.  Stuur uw aanvraag met beschrijving van de activiteit, datum, parkoers en verwacht deelnemertal naar info@arboretum-tervuren.be.