De Nieuwe Wereld

De afdeling Nieuwe Wereld van het arboretum dekt zowat het hele grondgebied van Noord-Amerika, met uitzondering van de toendra’s in het hoge noorden en de subtropische gebieden in het zuiden.  Met een lichte verschuiving kan men in de overzichtskaart van de Nieuwe Wereld ook de kaart van Noord-Amerika herkennen met de boreale zone van Canada in het noorden, de bosregio’s van het Pacifische bekken in het westen en die van het Atlantische bekken in het oosten.  De boomsoortengamma’s van het westen en het oosten, gescheiden door de immense, nagenoeg boomloze prairies, zijn ook erg verschillend.  De bossen in het westen bestaan voornamelijk uit coniferen, in het oosten vinden we veel meer soortenrijke loofbossen. 

De Groepen 1 tot 7 vertegenwoordigen de Pacifische kustzone,  van Zuid-Alaska tot California, de Groepen 8 en 9 het Rotsgebergte.  Groep 11 weerspiegelt de Canadese taiga, met aansluitend de zones van de Saint Lawrence rivier en de Grote Meren in Groepen 12 en 13.  Het Appalachengebergte en westelijk aansluitende regio’s tot aan de Mississippi zijn voorgesteld in de Groepen 14 tot 17.  Groepen 18 tot 20 vertegenwoordigen de Atlantische kustzone.  Groep 10 in het midden is een uitzonderingsgroep, hij toont een zone uit het Andesgebergte in Zuid-Amerika.  Op enkele plaatsen tussen de Arboretumgroepen liggen nog enclaves met gemengd Zomereikenbos, het bos dat hier vanaf de jaren 1870 was aangeplant alvorens het arboretum werd ingericht.