De Oude Wereld

De afdeling Oude Wereld van het arboretum is iets minder doorzichtig georganiseerd dan de Nieuwe Wereld en op sommige plaatsen ook minder klaar afgescheiden van het omringende Zomereikenbos.  Met name In het Zuiden van Europa, beneden de bergketens van de Pyreneeën, Alpen en Karpaten vinden we andere boomsoorten dan noordelijk van de bergen. Maar veel en veel rijker is het boomsoortengamma van Oost-Azië.  Dat is in het arboretum weliswaar met een interessante selectie te bezichtigen, maar al bij al nog sterk ondervertegenwoordigd.

De Groepen 21 en 22 representeren Centraal-Europa en het Alpengebied, de Groepen 23 en 24 Noord- en West-Europa, de Groepen 26 tot 30 de Balkan en het Middellandse Zeegebied.  Via het Midden-Oosten, vertegenwoordigd door de Groepen 31 tot 33, schuiven we oostwaarts naar gebergtezones in Centraal-Azië in Groepen 34 en 35.  Groepen 36 tot 40 weerspiegelen bosregio’s in het Verre Oosten, in het ten tijde van de inrichting nog slecht gekende China en in het toen nauwelijks al beter bekende Japan.