Het Wandelparadijs

Majestatische dreven vormen het boswegennet in het Kapucijnenbos. Daarbij aansluitend ligt het dichtste padennetwerk van het hele Zoniënwoud.  De wegen en paden leiden door een gevarieerd, heuvelend landschap met loofbossen en naaldhoutbossen, doorsneden met een labyrint van open graslanden.  En natuurlijk door het arboretum in al zijn uitgestrektheid en pracht. Natuur- en bomencultuurbeleving in overvloed!

In het recreatieaanbod van het Zoniënwoud profileert het Kapucijnenbos zich als wandelgebied bij uitstek.  Op het domein zijn zes wandelcircuits bewegwijzerd met behulp van kleurencodes op de signalisatiepaaltjes. Drie daarvan nemen de hoofdingang op de Vlaktedreef als start- en aankomstpunt, de overige drie vertrekken vanaf de ingang aan de Eikestraat.  De Koninklijke Wandeling (7 km) doorkruist het hele domein en loopt geheel over verharde wegen.  De overige, kortere wandelroutes (+/- 3 km) lopen grotendeels over onverharde bospaadjes en doorheen de weiden, zij verkennen telkens een werelddeel in het Geografisch Arboretum. 

Het is aangeraden zich voor te bereiden op een echte boswandeling.  Gepast schoeisel en kledij naar gelang van de weersomstandigheden.  Er is parkeergelegenheid bij de ingangen, maar verder weinig onthaalinfrastructuur, ook geen sanitair.  Her en der verspreid staan er rustbanken, waar u even kunt gaan zitten.  Geen bezwaar als u zich een poos in het zonnetje wilt uitstrekken op een weide, of er de kinderen laat spelen, of een meegebrachte pick-nick nuttigt, maar neemt u wel netjes alle restjes terug mee.  Hondenliefhebbers kunnen hun dieren meenemen, maar wel keurig aan de leiband.  Voor een drankje en een hapje kunt u nadien terecht in Tervuren of Jezus-Eik.  Zijn we daarmee voldoende voorgelicht? Dan kunnen we op stap.

De Koninklijke Wandeling

Wandelingen in de Nieuwe Wereld

Wandelingen in de Oude Wereld