17 Zuidoost-USA, Benedenstroom Mississippi

De relatief kleine arboretumgroep 17 ligt wat geprangd in het bosmassief tussen de uitgestrekte Groep 16 en een overblijvende enclave van het zomereikenbos dat dit terrein in beslag nam voor het arboretum werd aangeplant.  Aan de weiderand staan hier Moerascipressen, die niet alleen aan de benedenstroom van de Mississipi voorkomen, maar ook nog zuidelijker in de bekende Everglades moerassen in Florida. De Wierookden, waarvan hier enkele oudere exemplaren staan, is een dominante soort in de dennenbossen die zich uitstrekken op zurige, kleiige bodems in de zuidelijke en oostelijke kustvlakten van Texas tot Virginia.  In de jonge aanplanting bevinden zich Amerikaanse populieren, die naast andere soorten het genmateriaal hebben geleverd van de bij ons veelvuldig gebruikte euro-amerikaanse hybridenklonen.  De Grootvruchteik en de Gele kastanje-eik zijn geen typische soorten van de Mississipi vallei, maar ze komen wel voor op de hellingen ten westen daarvan, op het Ozarks plateau in Arkansas, en ten oosten, richting Alabama.