3 Washington, Cascadegebergte

Het Cascadengebergte is een bergketen in tweede linie, tussen het Kustgebergte en het Rotsgebergte in, dat zich uitstrekt over de staten Washington en Oregon om in Californië aan te sluiten bij de Sierra Nevada.  De wouden hier zijn meest van het douglas-hemlock bostype.  Douglas is inmiddels omwille van zijn snelle, kaarsrechte groei en zijn uitstekende houtkwaliteit in Europa als ingeburgerd te beschouwen – de houtsoort is ook onder de naam ‘oregon’ bekend.. Hemlock, minder gewaardeerd omwille van de mindere houtkwaliteit, voelt zich bij ons daarentegen nog het beste thuis, getuige daarvan de gemakkelijke natuurlijke verjonging die zich in dit deel van het arboretum overal bewijst. De groep is oorspronkelijk aangelegd op de helling volgens de hoogtezones in het gebergte.  Onderaan onder meer boomsoorten uit de valleien waaronder de Grootbladesdoorns en de inmiddels verdwenen Balsempopulieren.  Naarmate men hoger stijgt vindt men ook Reuzenlevenboom en Reuzenzilverspar in de menging. In het midden van subgroep 3A, het lagergelegen gedeelte, staat de hoogtekampioen van het arboretum : een rijzige Reuzenzilverspar die over 50m rijkt.  Op echte berghoogte staan de Berghemlock en de Cascadenzilverspar naast Engelmansparren en Draaidennen die hier einde leeftijd zijn. Daarboven uit torenen monumentale Edelzilversparren