19 New Jersey, Piedmont plateau en kustvlakte

Aanleunend bij de stadsagglomeraties van New York en Philadelphia, is New Jersey een van de kleinere en dichter bevolkte staten in de USA.  Toch is nog 40% van de oppervlakte bebost, waarbij het bosbeeld verschillend is tussen het westelijke heuvelland opgaand in de Appalachen en de oostelijke kustvlakte met haar Pine Barrens. In de dennenbossen neemt de Pekden een vooraanstaande positie in.  Hij is één van de weinige naaldhoutsoorten die nieuwe scheuten kan ontwikkelen op de stam, en dus zichzelf kan verjongen wanneer hij afgebroken is.  Ook in Europa heeft de houtsoort onder de benaming pitch pine enige tijd succes gekend voor binnenhuisinrichting : vloeren, lambriseringen, deuren, meubels.  In de oostelijke loofhoutbossen staan Moeraseik en Scharlaken eik, beide rode eiken met dieper ingesneden bladlobben dan de welbekende Amerikaanse eik.  Onderaan de arboretumgroep, bij de weiderand, staan nog enkele merkwaardige soorten. De Zwarte tupelo kleurt uitbundig oranjerood in de herfst. De Sassafras met zijn eigenaardige één-, twee- of drielobbige blad schijnt allerlei beloften in te houden voor de farmacie. De Persimoen heeft vreemde vruchten die jammer genoeg niet zo groot en smakelijk zijn als die van zijn Aziatische broer, de Kaki.