22 Oost-Frankrijk, Westelijke Alpen

Op de lagere hellingen van de Alpen ligt vooral naaldbos van Fijnspar en Gewone zilverspar, maar in arboretumgroep 22 wordt naar een beeld van de hoogste boometage gestreefd.  In de subalpiene zone groeien nog Europese lork, Haakden en Alpenden, de laatsten worden ook Arve genoemd.  De dennen houden het op deze oneigenlijke standplaats in het Brabantse Tervuren niet zo lang vol en moeten geregeld worden vervangen.  Dan doen de Groene elzen het aanmerkelijk beter. Groene els is een struikachtig woekerende pioniersoort die ook in noordelijke streken voorkomt, net zoals de Fijnspar.