6 Californië, Kust- en Klamathgebergte

Het kustgebergte van Californië is de voortzetting van dat van Oregon, met nagenoeg hetzelfde boomsoortengamma. Op een niet al te brede strook langs de Stille Oceaan, bevinden zich hier ook de fameuze Redwood bossen.  De Kustsequoia of Kustmammoetboom, bij gunstige lichtinval van ver te herkennen aan de rode gloed op de stam, staat bekend als de hoogst reikende boom ter wereld, tot 115 m.  In het centrale bomeneiland van arboretumgroep 6 staan nog enkele oude exemplaren – de Kustsequoia is niet helemaal winterhard, vandaar dat er nog weinig overblijven. Dat er al veel verloren zijn gegaan geldt overigens ook, om andere redenen, voor de oer-Redwoodbossen van de Westkust.  Aan de overkant van de Koninklijke wandeling staat een jongere generatie Redwoods, omringd door Douglassparren ter beschutting. In het tweede deel van de arboretumgroep, over de weide, wordt het Siskiyougebergte geviseerd, op de grens tussen Oregon en California.  Endemisch in dit gebied, dwz alleen hier voorkomend, is de Brewerspar, een kleine spar met een treurvorm van nature, gelijkend op de Himalayaspar uit Nepal.  Recent is hier nog een kleine zone ingericht, waarop Californische, min of meer mediterraan geaarde loofbomen een plaats krijgen.  Er staan al enkele jonge exemplaren van Garry eik, Douglas eik en Kellog eik, soorten die in de lagere gebergtezones voorkomen.