23 Zuid-Zweden, Götaland

De zuidelijke provincies van Zweden, ook wel bekend onder de historische verzamelnaam Götaland, laaglanden met een overvloed aan meren, vormen de noordelijke distributiegrens van de ons bekende loofboomsoorten als eik en beuk, esdoorn en es.  Maar hier komen ook de boomsoorten uit de noordelijke bossen veelvuldig voor: de Fijnspar, de Grove den en de alomtegenwoordige berken, zowel Zachte als Ruwe berk.  Naargelang de omstandigheden en de speling van de natuur, ontwikkelen zich mengingen in allerlei vormen, maar door de bosbouw, een belangrijke economische sector in Zweden, is de Fijnspar decennialang bevoordeeld.  Gewone jeneverbes, bij ons niet onbekend, maar zeer zeldzaam, is daar een vrij courante gast.