Agenda copy

dinsdag 10 oktober 2023 - 12u30
Werkgroep Kwekerij: Activiteit
Vrijstellen natuurlijke verjonging groep 31
dinsdag 10 oktober 2023 - 12u30
15 oktober 2023, 10u00-16u00
Dag van het Zoniënwoud
Kom alles te weten over de dieren in het Zoniënwoud en word, samen met ons, 'Wild van het bos'. Er zijn doorlopend activiteiten aan het boswachtershuis of neem deel aan een van onze gegidste wandelingen geschikt voor jong en oud.
15 oktober 2023, 10u00-16u00
ZATERDAG 21 oktober 2023 - 10u00
Werkgroep Kwekerij: activiteit
ZATERDAG 21 oktober 2023 - 10u00
dinsdag 14 november 2023 - 12u30
Werkgroep Kwekerij: Activiteit
dinsdag 14 november 2023 - 12u30
ZATERDAG 18 november 2023 - 10u00
Werkgroep Kwekerij: activiteit
ZATERDAG 18 november 2023 - 10u00
dinsdag 12 december 2023 - 12u30
Werkgroep Kwekerij: Activiteit
dinsdag 12 december 2023 - 12u30
ZATERDAG 16 december 2023 - 10u00
Werkgroep Kwekerij: activiteit
ZATERDAG 16 december 2023 - 10u00
[0];if(root.className.indexOf("widgets_bootstrapped")===-1){var firstPageId=Object.keys(window.CultuurnetWidgetsSettings)[0];if(((window.jQuery&&parseFloat(jQuery.fn.jquery.substring(0,3))>1.5)||window.CultuurnetWidgetsSettings[firstPageId].jquery)){CultuurnetWidgets.bootstrap()}else{var script=document.createElement('script');document.head.appendChild(script);script.type='text/javascript';script.src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js";script.onload=CultuurnetWidgets.bootstrap} root.className+=' widgets_bootstrapped';CultuurnetWidgets.initSnowplow();var eventWidgetInitialized=new Event('widget:initialized');window.dispatchEvent(eventWidgetInitialized);CultuurnetWidgets.initTagManager(firstPageId)}};CultuurnetWidgets.bootstrap=function(){var $wrappers=jQuery('.cultuurnet-widgets');jQuery(document).ready(function(){if($wrappers.length===0){return} jQuery(".cultuurnet-widgets").each(function(index){var widgetPageId=jQuery(this).data("widget-page-id");if(!widgetPageId){return} if(CultuurnetWidgetsSettings[widgetPageId].mobile){jQuery(this).addClass('xs')} var params=CultuurnetWidgets.getCurrentParams();var loadDetail=params.cdbid&&CultuurnetWidgetsSettings[widgetPageId].detailPage&&CultuurnetWidgetsSettings[widgetPageId].detailPageRowId!=undefined;for(var i=0;i{const STARTTIME=new Date();const SNOWPLOW_JS_URL="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@snowplow/javascript-tracker@3.1.6/dist/sp.min.js";const WIDGET_PAGE_ID=Object.keys(CultuurnetWidgetsSettings)[0];const WIDGET_SETTINGS=CultuurnetWidgetsSettings[WIDGET_PAGE_ID];const queryString=window.location.search;const decodedQueryString=decodeURI(queryString);const urlParams=new URLSearchParams(queryString);const cdbid=urlParams.get("cdbid");const pageType=cdbid?"event_page":"search_page";const usedSearchTerms=queryString.includes("search-form");const usedSearchFacets=queryString.includes("facets");const getSearchTerm=(termType)=>{const searchTerm=usedSearchTerms&&decodedQueryString.includes(`[${termType}]=`)?decodedQueryString.split(`[${termType}]=`)[1]:"";return searchTerm.includes("&")?searchTerm.split("&")[0]:searchTerm};const getSearchFacet=(facetType)=>{const searchFacetQueryPart=usedSearchFacets&&decodedQueryString.includes(`[${facetType}][`)?decodedQueryString.split(`[${facetType}][`)[1]:"";if(!searchFacetQueryPart){return""} const searchFacet=searchFacetQueryPart.split("]=")[1];return searchFacet.includes("&")?searchFacet.split("&")[0]:searchFacet};const searchTermWhat=getSearchTerm("what");const searchTermWhere=getSearchTerm("where");const searchTermWhen=getSearchTerm("when");const searchFacetWhat=getSearchFacet("what");const searchFacetWhere=getSearchFacet("where");const searchFacetWhen=getSearchFacet("when");const viewedEventTeasers=new Set();const getEnvironment=()=>{const apiUrl=WIDGET_SETTINGS.apiUrl;if(apiUrl.startsWith("https://projectaanvraag-api.uitdatabank.dev")) return"dev";if(apiUrl.startsWith("https://projectaanvraag-api-test.uitdatabank.be")) return"test";if(apiUrl.startsWith("https://projectaanvraag-api.uitdatabank.be")) return"prod"};const environment=getEnvironment();const getTimeSpentInSeconds=()=>{const endTime=new Date();return(endTime.getTime()-STARTTIME.getTime())/1000};const initializeSnowPlow=(p,l,o,w,i,n,g)=>{if(!p[i]){p.GlobalSnowplowNamespace=p.GlobalSnowplowNamespace||

navigatie