Boombeschrijving

Arboretumgids Mia Brankaer schetst een portret van de Rode esdoorn, gesitueerd in Groep 16, Nieuwe Wereld. Acer rubrum (Rode esdoorn) Een lievelingsboom van Wilfried?  Zo niet, toch alweer een bijzondere boom van de Amerikaanse oostkust. Eén van de 115 soorten esdoorns die reeds in de maand april, soms al in maart, nog voor het blad […]